I

INSTRUCTIES

Huis van Werkvermogen

Het Huis van Werkvermogen geeft de relatie weer tussen de individuele, organisatorische en sociale dimensies van werkvermogen. Het Huis van Werkvermogen is opgebouwd uit een viertal verdiepingen, namelijk: gezondheid, competenties, normen en waarden en werkomstandigheden. Voor een goed werkvermogen is het van belang dat de verschillende verdiepingen in balans zijn.

  • Begane grond: Gezondheid. Op de begane grond bevindt zich gezondheid. Gezondheid is het fundament van een goed werkvermogen. Onder gezondheid wordt de lichamelijke en geestelijke gezondheid alsmede het sociale functioneren van medewerkers verstaan. Eerste verdieping: Competenties.
  • De eerste verdieping van het Huis bevat competenties. Dit zijn beroeps specifieke competenties, passende kennis en vaardigheden die gedurende de loopbaan van medewerkers worden afgestemd op veranderende eisen in het werk.
  • Tweede verdieping: Normen en waarden. Op de tweede verdieping bevinden zich de sociale en morele normen en waarden van de medewerker, zoals waardigheid, waardering en rechtvaardigheid. Binding met de organisatie, motivatie en betrokkenheid spelen hier ook een rol.
  • Derde verdieping: Werkomstandigheden. Op de derde verdieping bevindt zich werk met alle bijbehorende aspecten als de werkinhoud, de werkomstandigheden en de sociale werkomgeving en organisatie. Het management en de leidinggevenden nemen een belangrijke positie in, aangezien zij het werkvermogen van hun medewerkers wezenlijk kunnen beïnvloeden.

Naast de verdiepingen van het Huis van Werkvermogen hebben factoren buiten het huis ook invloed op werkvermogen. Dit zijn factoren zoals familie, vrienden, bekenden maar ook factoren binnen de bredere sociale en politieke omgeving.

Meer weten klik hier en ga naar bewegen werkt

Webapplicatie Huis van Werkvermogen

De webapplicatie is ontwikkeld om het gesprek over inzetbaarheid op teamniveau te ondersteunen. Bij grote groepen (15 medewerkers of meer) is het handig om,voorafgaand aan een teambijeenkomst over inzetbaarheid, deze digitale vragenlijst in te zetten. De medwerkers vullen voorafgaand aan de teambijeenkomst 10 vragen in. De resultaten verschijnen in een "pdf"-document , die gebruikt wordt voor de bespreking met het team.

Werken met de webapplicatie

  • Stap 1: Maak een sessie aan
  • Stap 2: Email met link naar het beheerspaneel
  • Stap 3: Importeer middels een excel bestand de deelnemers aan de sessie toe download hier het excel bestand
  • Stap 4: Nodig de deelnemers via email uit om de vragen te beantwoorden
  • Stap 5: Resultaten bekijken en bespreken in de teambijeenkomst
  • Stap 6: Einde Sessie

  Voor een volledige beschrijving en voorbeelden download hier het werkboek Werken met de webapplicatie

CONTACT

VRAGEN?

Heeft u vragen over het gebruik van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contact-formulier, telefoon of email.

Contact-formulier

Versturen

T

Telefoon

Bel ons op (088) 80 80 400
(werkdagen van 9 tot 17 uur)
E

EMAIL

Mail ons op vragen@huisvanwerkvermogen.info