F

FAQ/VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom het Huis van Werkvermogen gebruiken als vragenlijst?

Het Huis van Werkvermogen is een krachtige metafoor om het gesprek over duurzame inzetbaarheid op gang te brengen. De digitale vragenlijst Huis van Werkvermogen is speciaal ontwikkeld om te gebruiken tijdens teambijeenkomsten (b.v. het werkoverleg, themabijeenkomst duurzame inzetbaarheid). Daarbij gaat het om de ‘kijk’ van teamleden op onderdelen van duurzame inzetbaarheid binnen het team (gezondheid, competenties, waarden en arbeid). Deze digitale vragenlijst is ook geschikt voor zelfsturende teams.

Wie kan gebruik maken van het Huis van Werkvermogen?

De digitale vragenlijst is beschikbaar voor alle organisaties in Zorg en Welzijn die met duurzame inzetbaarheid bezig zijn. In principe kan iedereen gebruik maken van de vragenlijst; wel zal binnen een organisatie een coördinator nodig zijn om de vragenlijst uit te zetten binnen een team. De coördinator is de organisator van de sessie en zal de teamleden uitnodigen om de vragenlijst in te vullen. Dat gebeurt met een e-mail aan de teamleden. Het is belangrijk om een ‘workshop Huis van Werkvermogen’ te volgen als coördinator binnen de organisatie.

Wat heb je nodig om de vragenlijst uit te kunnen zetten?
Om de vragenlijst uit te kunnen zetten heb je toegang nodig tot de beheerwebsite. Door eerst een sessie aan te maken krijg je toegang tot de beheersmodule. De volgende gegevens van de medewerkers zijn nodig: naam, e-mail adres en geslacht. Deze gegevens worden in de vorm van een excel blad geüpload. Daarna worden de deelnemers uitgenodigd met een standaard e-mail tekst met een link naar de persoonlijke vragenlijst.

 

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten van iedere medewerker worden verzameld in een groepsoverzicht. Dit is een pdf die gekoppeld is aan de sessie en op ieder moment kan worden bekeken of opgeslagen. Het onderzoek is anoniem omdat de resultaten niet naar een persoon te herleiden zijn.

Hoe groot moet de groep zijn om een sessie aan te maken?

De vragenlijst is bovenal geschikt voor grotere groepen waarbij een respons van 15 ingevulde vragenlijsten wenselijk is. Voor kleinere teams is de vragenlijst bruikbaar maar kunnen resultaten wellicht herleid worden naar medewerkers. Dat hoeft geen probleem te zijn als de medewerkers hun persoonlijke scores willen delen. Uitgangspunt is het voeren van het gesprek over duurzame inzetbaarheid dit betekent dat medewerkers gevraagd wordt hun mening te delen. Uiteraard is het dan belangrijk dat er een veilige omgeving is zodat het gesprek ook echt kan plaatsvinden.

Welke uitkomsten krijg je?

In een pdf verschijnen de uitkomsten van het team voor de 10 stellingen. Per stelling wordt aangegeven wat de gemiddelde score (cijfer) is en met een ‘smile’ in de kleur rood, geel of groen. Daarnaast wordt met een percentage aangegeven welke verdeling (rood, geel of groen) er is per stelling. Alle scores worden opgeteld waardoor een team score bij de stelling ‘ons team is goed inzetbaar’ zichtbaar is.

Hoe kun je de uitkomsten gebruiken binnen een team?

Het bespreken van de uitkomsten met het team vraagt om procesbegeleiding en een coachende houding. De procesbegeleiding kan ingevuld door de teamleider of door een teamlid dat duurzame inzetbaarheid als aandachtgebied heeft (b.v. binnen zelfsturende teams). Soms is het prettig als de procesbegeleiding door iemand anders (buiten het team) wordt verzorgd. In dat geval kan een HR-professional of coach deze rol op zich nemen.

Hoe begeleid je de uitkomsten van de vragenlijst binnen een teamsessie?

Als procesbegeleider is een coachende houding wenselijk. Dit betekent dat vanuit ‘open’ vragen een gesprek over duurzame inzetbaarheid ontstaat. De volgende vragen kun je daarvoor gebruiken:

  • Wat valt je op als je naar het huis kijkt?
  • Waar scoren we goed?
  • Welke verdieping vereist de meeste aandacht?
  • Herken je deze scores?

Vanuit deze vragen ontstaat het gesprek, de discussie en krijgen de thema’s inhoud. Nu wordt duidelijk op welke verdieping van het huis de meeste verbetering te behalen valt. Vanuit de groep wordt gereflecteerd op deze scores en is er tijd voor discussie (b.v. hoe denken we over deze scores? zien we hetzelfde? zijn er belangrijke verschillen? et cetera). Als procesbegeleider wil je op dat moment vooral goed luisteren, doorvragen en samenvatten. De groep reikt nu zelf de belangrijke onderwerpen en vaak ook mogelijkheden voor oplossingen aan.

Hoe kan ik procesbegeleider worden?

Vanuit WGV Zorg & Welzijn en Bewegen Werkt wordt de ‘workshop Huis van Werkvermogen’ aangeboden. Tijdens deze workshop wordt de toepassing van deze vragenlijst geoefend evenals de procesbegeleiding van een team in de vorm van een rollenspel.

CONTACT

VRAGEN?

Heeft u vragen over het gebruik van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contact-formulier, telefoon of email.

Contact-formulier

Versturen

T

Telefoon

Bel ons op (088) 80 80 400
(werkdagen van 9 tot 17 uur)
E

EMAIL

Mail ons op vragen@huisvanwerkvermogen.info